Điều khoản dịch vụ

Chào mừng bạn đến với website vienthammykhothi.vn!

Cảm ơn bạn đã quan tâm và sử dụng website vienthammykhothi.vn. Bằng việc sử dụng website vienthammykhothi.vn, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Chúng tôi có quyền cập nhật và thay đổi các điều khoản dịch vụ phù hợp trên website vienthammykhothi.vn. Vui lòng đọc và hiểu rõ các chính sách dưới đây để sử dụng đúng các điều khoản dịch vụ của chúng tôi. Xin lưu ý website của chúng tôi không cung cấp bất kỳ lời khuyên y tế nào.

Bảo mật trẻ em

Website vienthammykhothi.vn không nhằm mục đích thu hút trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của trẻ em. Website vienthammykhothi.vn không thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân của bất kỳ trẻ em nào dưới 13 tuổi.

Trách nhiệm pháp lý

Mọi trách nhiệm pháp lý khi sử dụng website và nội dung của Viện thẩm mỹ Khơ Thị thuộc về người sử dụng website và không liên quan đến Viện thẩm mỹ Khơ Thị.

Truyền thông qua trung gian

Thông tin trên website vienthammykhothi.vn được truyền qua trung gian và nằm ngoài tầm kiểm soát và quyền hạn của Viện thẩm mỹ Khơ Thị và các nhà cung cấp. Do đó, Viện thẩm mỹ Khơ Thị không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ, gián đoạn, hư hỏng, thất bại và các vấn đề khác liên quan đến dữ liệu hoặc thông tin truyền đi trong quá trình sử dụng website vienthammykhothi.vn.

Bảo đảm và chứng thực

Trong phạm vi pháp luật cho phép, Viện thẩm mỹ Khơ Thị cung cấp website và nội dung “như đã có”. Viện thẩm mỹ Khơ Thị, bên cấp phép và nhà cung cấp từ chối bảo đảm và chứng thực, nhưng không giới hạn, việc bảo đảm thương mại cho bên thứ ba, sự phù hợp với mục đích cụ thể và việc không vi phạm quyền lợi của bên thứ ba theo quy định của pháp luật. Viện thẩm mỹ Khơ Thị, bên cấp phép và nhà cung cấp không bảo đảm các điều sau:
– Độ chính xác, đáng tin cậy, đầy đủ và kịp thời của nội dung, phần mềm, văn bản, đồ họa, liên kết hoặc thông tin liên lạc được cung cấp trên hoặc thông qua việc sử dụng website vienthammykhothi.vn.
– Tuân thủ bất kỳ yêu cầu tiết lộ thông tin về các sản phẩm thuốc kê toa hoặc việc chấp thuận hoặc tuân thủ các quy định về các công cụ phần mềm liên quan đến nội dung trên website vienthammykhothi.vn theo quy định của pháp luật.

Toàn bộ nội dung trên website vienthammykhothi.vn, bao gồm văn bản, đồ họa, hình ảnh, thông tin từ người cấp phép của Viện thẩm mỹ Khơ Thị và các tài liệu khác chỉ dùng cho mục đích cung cấp thông tin. Những thông tin này không thể thay thế ý kiến, chẩn đoán và phương pháp chữa trị của các bác sĩ và chuyên gia y tế. Chúng tôi khuyến nghị bạn tham khảo ý kiến của bác sĩ và các chuyên gia đáng tin cậy khi tìm hiểu về các dịch vụ.

Nội dung liên quan đến sức khỏe và y tế trên website vienthammykhothi.vn có thể chứa các thông tin liên quan đến các vấn đề giới tính và tình dục. Nếu bạn cảm thấy bất tiện hoặc xúc phạm bởi nội dung này, bạn có quyền dừng sử dụng website.

Quyền và thẩm quyền pháp lý

Quyền và thẩm quyền pháp lý liên quan đến bất kỳ tranh chấp hoặc vấn đề nào với Viện thẩm mỹ Khơ Thị hoặc website vienthammykhothi.vn thuộc về tòa án nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bạn đồng ý chấp hành quyền và thẩm quyền cá nhân tại tòa án của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong việc giải quyết bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Viện thẩm mỹ Khơ Thị, chi nhánh, công ty con, nhân viên, nhà thầu, cấp trên, ban giám đốc, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và nhà cung cấp nội dung của chúng tôi.

Điều khoản chung

Các Điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh theo pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không phụ thuộc vào những xung đột điều luật của pháp luật nước khác. Trong trường hợp bất kỳ tòa án có thẩm quyền xét xử xác định rằng bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản và điều kiện này là không hợp lệ, sự vô hiệu của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại và các điều khoản còn lại này vẫn có hiệu lực. Bất kỳ việc từ bỏ bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào của các Điều khoản và điều kiện này đều được coi là vô hiệu trừ khi được thực hiện bằng văn bản.

Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện trên trước khi sử dụng website vienthammykhothi.vn.

Rate this post