Jay Quân từ giã quầng thâm mắt “gấu trúc” bằng công nghệ tiêm xóa thâm mắt.

Rate this post